Önkéntesség Hete Október.6-12

2004. 10. 01. | archívum | Andy

Az

önkéntesség kifejezés a latin “voluntarius” szóból származik, ami “hajlandót” jelent.
Mi az önkéntesség?
Az önkéntesség kifejezés olyan önkéntes tevékenységekre utal, melyeket egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet keretein belül, vagy intézményes kereteken belül, önkéntes szerződés alapján. A tevékenységért az önkéntes anyagi ellenszolgáltatást nem kap, a tevékenység nem irányul profitszerzésre és nem helyettesíti a fizetett munkaerő tevékenységét, de hozzáadott értékként jelenik meg fogadó szervezet életében. Az önkéntesség előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz, segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében

Mi az önkéntes tevékenység?
Önkéntes tevékenységnek tekinthető bármilyen ténykedés, melyet az azt végző személy szabad akaratából vállal, nem közvetlen anyagi haszon reményében és melynek haszonélvezői nem elsősorban az önkéntes családjának köréből kerülnek ki. Az önkéntes tevékenység mások javát szolgálja és elősegíti, hogy az egyének és a közösségek részesei lehessenek problémáik megoldásában, ugyanakkor hasznos mind az önkéntes tevékenységet végzőknek és a támogatásra szorulóknak.
Magyarországi önkéntesség számokbanA KSH által 2000-ben végzett felmérés adatai:
2000-ben Magyarországon 400. 000 önkéntes végzett önkéntes tevékenységet 35, 5 millió munkaórában, melynek forintba átszámított értéke 18 milliárd forint.
Nemzetközi adatok az önkéntesek munkájáról felnőtt lakosság százalékában, 2000
Ország, Formális szervezetben Informálisan
Egyesült Királyság 48 % (1999) 78% (1999)Dánia 28 % (1993) 31 % (1995)Hollandia 32 % Nincs adatNémetország 34 % (14 év felett, 1999) Nincs adatSvédország 48 % (16 év felett, 1999) 52 % (16 év felett, 1999)Magyarország 5 % (1995) 29 % (1995)
Forrás: Czike Klára: Az önkéntesség számokban