SZABADSÁG NAPJA

2005. 06. 27. | archívum |

1991. június 30-án fejeződött be a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról. Az 1990. március 10-én Moszkvában aláírt egyezmény 1991. június 30-át rögzítette a kivonulás befejezéseként. Az utolsó szovjet katonavonat 1991. június 16-án míg az utolsó szovjet katona, Silov altábornagy június 19-én hagyta el Magyarországot.

A mellékelt József Attila verset ebben az évben az isten tudja miért, de már „sokat” hallottuk.Gondoltam nem árt ha még olvasgatjuk, hisz egyébként József Attila év van.

József Attila: NEM, NEM, SOHA!1922.
(Radnóti Miklós hagyatékából)

Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkeségeNem lehet, nem soha! Oláhország éke!Nem teremthet Bánát a rácnak kenyeret!Magyar szél fog fújni a Kárpátok felett!

Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,Ha eljő az idő – erős lesz karunk,Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!

Majd nemes haraggal rohanunk előre,Vérkeresztet festünk majd a határkőreÉs mindent letiprunk! – ez lesz a viadal!! -Szembeszállunk mi a poklok kapuival!

Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régenÉs csillagunk ismét tündöklik az égen.

Lobogónk lobog, villámlik kardunk,Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!Felhatol az égig haragos szózatunk:Hazánkat akarjuk! Vagy érte meghalunk.

Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:NEM ENGEDJÜK SOHA! SOHA ÁRPÁD HONÁT!
_____________________________________________